RUZ, Rafael

RUZ, Rafael  (Barcelona 1956)

En contemplar la pintura de RUZ, ens sentim inclinats a parlar de veritables “psicogramas”, en el sentit en què Julius Bissier es referia a alguns dels aspectes de la seva pròpia proposta.

Hi ha, de fet, en cadascuna de les peces que ens ofereix RUZ una visió instantània, reveladora, singular, i aïllada en el temps i l’espai, i que ens proporciona moments únics, densos de significat; en aquestes obres assoleix RUZ plasmar autèntiques equivalències gràfiques, cromàtiques, derivades d’una noció personal del concepte de cal·ligrafia, amb breus i subtils signes i valors inscrits en amplis camps que una atmosfera translúcida fa més profunds.

En el seu missatge, els conceptes sintàctics en què descriu o, millor dit, es suggereix la forma, es manifesta la relació estructural profunda entre zones i elements aïllats, plens de la seva pròpia identitat.

Del magma de ritmes i de tons integrats, sovint organitzats en remolins controlats, emergeixen símbols contrastats que s’imposen a l’observador per la seva forta incidència i significat, tant pictòric com intel·lectual.

És el contingut global de la proposta de RUZ, considerada en la seva extensió diacrònica, que se’ns imposa pel seu contingut emocional i estètic: “… es tracta d’un univers subjectiu que és, així mateix, expressió objectiva d’una veritat interior .. . “

EXPOSICIONS A DESTACAR

– Galería Miguel de Agustín, Helsingborg (Suecia)
– Interarte, Valencia
– Galería Matisse, Barcelona
– Sala Gaspar, Barcelona
– Pearson Gallery, New York (USA)
– ARCO, Stand Sala Gaspar, Madrid
– Masters Art Galeries, Palma de Mallorca
– Galería r. Heike, Colonia (Alemania)
– Galería Ciccia, Trieste, (Italia)
– Feria de arte Contemporáneo, Caracas (Venezuela)
– Galería Pedreguet Art, Lavaur, Toulouse (Francia)
– Guerrero Galeria d’Art , Sitges-Barcelona.